PUNKTY PO SERIACH2022/ 2023M-ce Nazwisko, imię 16.09. 23.09. 30.09. 7.10. 21.10. 28.10. 4.11. 18.11. RAZEM
1. Ferenc Michał 3.0 4.0 3,5 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 29,5
2. Tomczyk Michał 5.0 3.0 4.0 2.0 5.0 3.0 5.0 x 27.0
3. Ambroziak Mateusz 2.0 5,5 4,5 x 4.0 4.0 3,5 3,5 27.0
4. Jabłoński Antoni 4.0 5.0 3,5 2,5 x 4,5 3,5 3.0 26.0
5. Jabłoński Wojtek 3.0 5.0 3,5 3.0 x 3,5 3,5 4,5 26.0
6. Obelchak Rusłan 3.0 5.0 3.0 4.0 3.0 3,5 X 3,5 24.0
7. Paszke Mikołaj 3.0 5,5 2.0 3.0 4.0 3.0 2.0 x 22,5
8. Swiątkowski Dawid 3.0 3.0 2,5 3.0 3.0 2.0 2,5 3,5 22,5
9. Mironik Paweł 1.0 2,5 2,5 2.0 3.0 3.0 2.0 2.0 19.0
10. Czyżewski Jan (12) 3,5 X 2,5 3.0 x 3,5 3.0 2.0 17,5
11. Skrzypczak Jacek 2.0 4.0 X 2.0 1.0 2.0 3.0 3.0 17.0
12. Burczyński Kamil 1.0 3.0 2.0 2.0 2.0 x 3.0 3.0 16.0
13. Moczulski Tomasz X 4.0 3.0 4.0 3.0 x X x 14.0
14. Arkita Henryk 2.0 2,5 2.0 2.0 x x 3.0 1,5 13.0
15. Mielcarek Arkadiusz X 3,5 X 3.0 3.0 2.0 X x 11,5
16. Dobrowolski Michał (10) 1.0 2.0 1,5 1.0 2.0 2.0 1.0 0,5 11.0
17. Monczak Mariusz 3,5 X X 4,5 x x X x 8.0
18. Dąbrowski Maksymilian 2.0 X 2.0 1.0 x 0 1.0 2.0 8.0
19. Kawicki Maciej (10) 1.0 2,5 1.0 x 0 2.0 0 0,5 7.0
20. Solan Joanna X 2.0 X x 1.0 x 2.0 2.0 7.0
21. Krzysztofiak Zdzisław 2.0 X X 1.0 x x X 3.0 6.0
22. Michalski Radosław x x x x 2.0 2.0 X x 4.0
23. Michalski Franciszek (12) x x x x 2.0 2.0 X x 4.0
24. Laska Damian x x x x 1.0 1.0 2.0 x 4.0
25. Janiak Paweł x x x 3.0 x x X x 3.0
26. Lewandowska Katarzyna x x x x 2.0 1.0 X x 3.0
27. Levitsky Aleksander (10) x x x x x 3.0 X x 3.0
28. Dziaduszek Adam x x x x x x x 2.0 2.0
29. Sawicki Michał X X 2.0 x x x X x 2.0
30. Ratowicz Piotr (10) x x x x x x x 1,5 1,5
31. Frąckowiak Mikołaj (10) X 1.0 X x x x X x 1.0
32. Bożek Igor x x x x x x 1.0 x 1.0
33. Pańczyk Agata (10) X X 0 x x x X x 0
34. Kędzierski Hubert (10) x x x 0 x x X x 0