PUNKTY PO SERIACH
2021/ 2022
M-ce Nazwisko, imię 10.09. 17.09. 24.09. 1.10. 8.10. 22.10. 29.10. 5.11. 19.11. 26.11. 17.12. 07.01. 04.02. 22.04. 29.04. 6.05.
13.05. 20.05. 27.05. 3.06. RAZEM Po odjęciu 3 najgorszych.
1. Ferenc Michał 5.0 5.0 3,5 5.0 4.0 4.0 4,5 4,5 x 4,5 2,5 5.0 5.0 4,5 3,5 5.0
x x x 3.0 68,5 68,5
2. Obelchak Rusłan 4.0 4.0 4,5 2.0 3,5 3.0 3,5 4,5 3.0 4,5 5.0 3.0 3.0 3,5 3,5 x
4,5 4.0 4.0 5.0 72.0 67.0
3. Tomczyk Michał 3.0 2.0 4.0 4.0 4,5 3,5 3,5 3.0 2,5 3.0 x 3.0 3,5 3.0 4.0 3.0
3,5 x 4.0 3.0 60.0 58.0
4. Paszke Mikołaj x 3.0 2,5 2.0 2,5 3.0 2,5 2.0 3,5 3.0 3,5 2.0 3,5 3,5 2,5 2,5
3.0 4.0 3.0 3.0 54,5 50,5
5. Świątkowski Dawid 3.0 2,5 x 3.0 x 1.0 x 3.0 2,5 2.0 3.0 3,5 2,5 3.0 3.0 3.0
3.0 3.0 3,5 3.0 52,5 52,5
6. Jabłoński Wojciech 2.0 2,5 2.0 2.0 3.0 1.0 3.0 3.0 2.0 3.0 2.0 3,5 3,5 4.0 2,5 3,5
3,5 x x x 46.0 46.0
7. Jabłoński Antoni 2.0 4.0 3.0 3.0 2,5 3.0 3,5 3.0 2.0 4.0 2,5 x 3.0 x 4.0 3,5
2.0 x x x 45.0 45.0
8. Skrzypczak Jacek 2,5 x x 2.0 x 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 3.0 3.0 2.0 2,5 2,5 3.0
2.0 3.0 2.0 2.0 38,5 38,5
9. Goliński Krzysztof x 2.0 4.0 3.0 x 2.0 2,5 3,5 4.0 3.0 3.0 x x x x x
x 3.0 2.0 2,5 34,5 34,5
10. Mironik Paweł 2.0 x 3.0 2.0 2.0 x x 2.0 3.0 2.0 x 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0
2.0 2,5 2.0 2,5 32.0 32.0
11. Burczyński Kamil x x 2.0 x x 2,5 x 2,5 x x 1.0 3.0 x 2,5 2.0 2,5
3,5 2,5 3.0 2.0 29.0 29.0
12. Ambroziak Mateusz x x x x x 5.0 4.0 x 5.0 x 2,5 x x x x x
x 4.0 3,5 4.0 28.0 28.0
13. Arkita Henryk x x x 2,5 3.0 2.0 2.0 2.0 x 2.0 x x 2.0 1.0 x 2.0
1.0 2.0 2.0 1,5 25.0 25.0
14. Levitsky Aleksander 3.0 2.0 2,5 2.0 3.0 2,5 2.0 x x x x x x x 3.0 2.0
x 3.0 x x 25.0 25.0
15. Krzysztofiak Zdzisław x x 3.0 3,5 x x x x x x x x x x 3.0 x
3.0 3.0 3.0 2.0 20,5 20,5
16. Bożek Igor x 1.0 2.0 1.0 3.0 x 1.0 1.0 2.0 x x x 0 x 1,5 0,5
2.0 2.0 0 0 17.0 17.0
17. Tresenberg Aleksander x x 0 0 0 x 0 1.0 1.0 1.0 0 1.0 1.0 2.0 1.0 1,5
1.0 2.0 x 1,5 14.0 14.0
18. Michalski Radosław 2,5 3.0 x x 4.0 x x 2.0 x x x x 2.0 x x x
x x x x 13,5 13,5
19. Mielcarek Arkadiusz x x x 3.0 2.0 3.0 2.0 x x x x x x x x x
x x x x 10.0 10.0
20. Dobrowolski Michał x x 2.0 x 1.0 0 x x 2.0 2.0 x x x x x x
1.0 1.0 x x 9.0 9.0
21. Dąbrowski Bartosz x x x x x x 3.0 1.0 2.0 x x x x x x x
x x x x 6.0 6.0
22. Pamięta Paweł x 2.0 x x 2.0 x x x x x x x 2.0 x x x
x x x x 6.0 6.0
23. Frąckowiak Mikołaj x x x x x x x x x x x x x 2.0 1.0 x
x 2.0 1.0 x 6.0 6.0
24. Kibała Jan x x x x x 2,5 x x 3.0 x x x x x x x
x x x x 5,5 5,5
25. Czyżewski Jan x x x x x x x x x x x x x 2,5 x x
x x 2.0 x 4,5 4,5
26. Monczak Mariusz x x x x x x x x x x x x x x x x x x 4,5 x x 4,5 4,5
27. Kawicki Maciej x x x x x x x x x x x x x 1.0 1.0 1.0
x 1.0 x x 4.0 4.0
28. Sapa Ignacy x 1.0 1.0 x 2.0 x x x x x x x x x x x
x x x x 4.0 4.0
29. Stalewski Sebiastian x x x x x x x x 3,5 x x x x x x x
x x x x 3,5 3,5
30. Moss Robin B W x x x x x x 3.0 x x x x x x x x x
x x x x 3.0 3.0
31. Laska Damian x x x x x x x x x x x x x 3.0 x x
x x x x 3.0 3.0
32. Bucka-Kruk,Ava Dalia x x x x x x x x 0 0 x 2.0 x x x x
x 1.0 x x 3.0 3.0
33. Monczak Mikołaj x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2,5 x x 2,5 2,5
34. Juszczak Krzysztof x x x x x x x x 2.0 x x x x x x x
x x x x 2.0 2.0
35. Malik Sławomir x x x x x x x x x x 2.0 x x x x x
x x x x 2.0 2.0
36. Bobrowski Oliwier x x x x x x 2.0 x x x x x x x x x
x x x x 2.0 2.0
37. Barycki Kamil x 1.0 x x 1.0 x x x x x x x x x x x
x x x x 2.0 2.0
38. Wróblewski Olaf x x x x 1.0 x x x x x x x x x x x
x x x x 1.0 1.0
39. Pietsch Kamil 1.0 x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x 1.0 1.0
40. Pietras Wojtek x x 1.0 x x x x x x x x x x x x x
x x x x 1.0 1.0
41. Bobrowski Piotr x x x x x x 1.0 x x x x x x x x x
x x x x 1.0 1.0
42. Markiewicz Szymon x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 x x 0 0
43. Grzegorzewski Marcel 0 x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x 0 0
44. Kaliszuk Jan x x x x x x x x x x x x x 0 x x
x x x x 0 02022/ 2023
M-ce Nazwisko, imię 16.09. 23.09. 30.09. 7.10. 21.10. RAZEM
1. Tomczyk Michał 5.0 3.0 4.0 2.0 5.0 19.0
2. Ferenc Michał 3.0 4.0 3,5 4.0 4.0 18,5
3. Paszke Mikołaj 3.0 5,5 2.0 3.0 4.0 17,5
4. Obelchak Rusłan 3.0 5.0 3.0 4.0 3.0 17.0
5. Ambroziak Mateusz 2.0 5,5 4,5 x 4.0 16.0
6. Jabłoński Antoni 4.0 5.0 3,5 2,5 x 15.0
7. Jabłoński Wojtek 3.0 5.0 3,5 3.0 x 14,5
8. Swiątkowski Dawid 3.0 3.0 2,5 3.0 3.0 14,5
9. Moczulski Tomasz X 4.0 3.0 4.0 3.0 14.0
10. Mironik Paweł 1.0 2,5 2,5 2.0 3.0 12.0
11. Burczyński Kamil 1.0 3.0 2.0 2.0 2.0 10.0
12. Mielcarek Arkadiusz X 3,5 X 3.0 3.0 9,5
13. Czyżewski Jan 3,5 X 2,5 3.0 x 9.0
14. Skrzypczak Jacek 2.0 4.0 X 2.0 1.0 9.0
15. Arkita Henryk 2.0 2,5 2.0 2.0 x 8,5
16. Monczak Mariusz 3,5 X X 4,5 x 8.0
17. Dobrowolski Michał 1.0 2.0 1,5 1.0 2.0 7,5
18. Dąbrowski Maksymilian 2.0 X 2.0 1.0 x 5.0
19. Kawicki Maciej 1.0 2,5 1.0 x 0 4,5
20. Janiak Paweł x x x 3.0 x 3.0
21. Krzysztofiak Zdzisław 2.0 X X 1.0 x 3.0
22. Solan Joanna X 2.0 X x 1.0 3.0
23. Sawicki Michał X X 2.0 x x 2.0
24. Lewandowska Katarzyna x x x x 2.0 2.0
25. Michalski Radosław x x x x 2.0 2.0
26. Michalski Franciszek x x x x 2.0 2.0
27. Laska Damian x x x x 1.0 1.0
28. Frąckowiak Mikołaj X 1.0 X x x 1.0
29. Pańczyk Agata X X 0 x x 0
30. Kędzierski Hubert x x x 0 x 0